Bronziet Werving, Selectie, Executive Search & Consultancy
Eenvoudig en vernieuwend in werving, selectie en executive search

Bronziet Consultancy

Onze consultants begeleiden organisaties bij alle facetten van het HR proces. HR vraagstukken waarbij wij u onder andere kunnen ondersteunen zijn:

  •  ziekteverzuim;
  • re-organisatie;
  • ontslag;
  • conflicten;
  • functioneren van medewerk(st)ers.

Wij richten ons met name op  MKB bedrijven. 

Ook begeleiden wij individuele personen bij ontslagkwesties of andere (juridische) zaken waar zij in het arbeidsproces mee te maken kunnen krijgen. 

Voor meer informatie, een intakegesprek of een maatwerkvoorstel, kunt u contact met ons opnemen.